Etik İlkeler

ALTINSU TEKSTİL insan kaynağını hedefleriyle paralel şekilde geliştirmeyi amaçlar. Ancak; bu gelişim sürecinde elde edilen sonuçlar kadar o sonuçların nasıl elde edildiği de önemlidir. Bu nedenle, ALTINSU TEKSTİL’ de etik ilkelere uymayan uygulamaların değeri bulunmamaktadır.

ALTINSU TEKSTİL’ in günümüzde ve gelecekte bir değer haline gelmesinin sadece yönetsel önlemlerle sağlanabilecek bir gelişme değil, ancak tüm çalışanların katılımlarıyla gerçekleştirilebilecek bir hedef olduğu bilinciyle hareket ederiz. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere çıktığımız yolda bize eşlik eden etik kurallarımız aşağıda yer almaktadır.

1. Şirket Kaynaklarını Doğru Şekilde Kullanmak

Şirket kaynakları kişisel ihtiyaçlar için kullanılamaz. Müşterilerle, tedarikçilerle, danışmanlarla, şirketimiz adına iş yapan kişi ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalardan kişisel çıkar gözetilemez; dolaylı da olsa şirketin kaynakları kişisel çıkar amaçlı kullanılamaz.

2. Risk Yönetimi

Risk doğurabilecek olaylardan kaçınarak, görevin gereklerinin en etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesi, her alanda risk faktörünün en alt seviyede tutulması esastır.

3. Görevi Kötüye Kullanmamak

Hırsızlık, sahtecilik, yankesicilik, uyuşturucu kullanmak gibi yüz kızartıcı suçlardan direkt veya dolaylı olarak haberdar olunması durumlarında bir üst yönetici bilgilendirilmelidir. Şirketin tedarikçi ve/veya müşterileri ile kişisel çıkar ilişkilerine (borç alıp vermek, nakdi veya ayni menfaat sağlamak vb.) girilmemelidir.

4. İş Devri

İstifa, emeklilik, iş yeri değişikliği gibi çeşitli nedenlerle işten ayrılırken, ilgili işler yeni personele veya yöneticilere dokümanları ile birlikte devredilmeli, detaylı olarak bilgi verilmelidir.

5. Fırsat Eşitliği ve Sorumluluklar

ALTINSU TEKSTİL’ de fırsat eşitliği ilkesi geçerlidir. Herkes aynı haklara sahiptir. Çalışanlar arasında ayrım yapılmaz. Çalışanların terfileri ve görev değişiklikleri; performans değerlendirmeleri, yetkinlik gelişimi, kanıtlanabilir başarılar çerçevesinde gerçekleşmektedir.

6. İşe Alma

ALTINSU TEKSTİL‘ de ilgili pozisyonun özelliğine uygun olan aday adayları arasından seçim yapılır.

7. Kariyer Gelişimi

ALTINSU TEKSTİL çalışanları kişisel kariyer gelişimleri için fırsat eşitliğine sahiptir. Herkes eğitim programları ile deneyim kazanma, bilgi birikimini artırma ve kendini yetiştirme olanağına sahiptir.

8. Çalışma Saatleri ve İzinler

ALTINSU TEKSTİL‘ de çalışma saatlerine uyuma özen gösterilir. İzin alınmadan uzun süreli olarak çalışma alanı terk edilemez. Eğitimler veya işe gelememe durumunda mutlaka izin alınması gerekir. Ani bir rahatsızlık, kaza vb. nedenler ile işe gelememe durumunda yöneticiler en kısa sürede haberdar edilir.

9. Kıyafet

ALTINSU TEKSTİL’ de mavi yaka çalışanlar kendilerine teslim edilen iş elbiselerini giymelidir. Tüm şirket çalışanları kişisel temizlik ve bakımlarına dikkat eder.

10. Kişisel Bilgiler

Kişisel bilgiler gizli tutulur ve yetkililer dışında kimseye açıklanmaz. Aşağıda belirtilen kişisel konuların gizliliğinin ihlal edildiği durumlarda disiplin cezası verilebilir;
- Ücret gizliliği ilkesine bağlı olarak, ekranlardan veya maaş bordrolarından başkalarının maaşlarına, primlerine vb. bakılması, öğrenmeye çalışılması durumunda.
-Görevi gereği şirketin diğer çalışanlarına ait performans, sağlık problemleri gibi kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda

11. Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı Yaratmak

Sigara içilmesinin iş ortamında yarattığı olumsuzlukları göz önünde bulundurarak belirlenen yerler dışında sigara içilmez.

12. Çalışanlar Arasında Oluşan Anlaşmazlıklar

Çalışma ortamının huzurunu bozacak şekilde fiziksel veya manevi şiddete başvurulmaz. Yüksek ses tonu ile ortamı rahatsız edecek söz, küfür vb. sarf edilmez. ALTINSU TEKSTİL çalışanları, etkin bir ekip olmanın bilinciyle motivasyonu düşürecek, çalışma ortamını bozacak durumlar söz konusu olduğunda, ilgili durumu 24 saat içinde üst yöneticiye bildirmelidir.

13. Fiziksel, Cinsel, Duygusal Taciz

Yaş, dil, ırk, sağlık durumu, cinsiyet, medeni durum gibi herhangi bir gerekçeye dayanarak bir kişiye tacizde bulunulması işyeri kurallarına aykırıdır. Bu kurallara aykırı davranışlar, iş akdi feshine kadar gidebilecek şekilde cezalandırılır.

14. Şirket Araç Gereçleri, Kırtasiye ve Basılı Evraklar

İş yerindeki bilgisayarlar, fotokopi vb. makinalar görev dışı amaçlarla ve/veya iş saatleri içinde özel işler amacıyla kullanılamaz. Kırtasiye malzemeleri ve basılı evrakların şirket içinde kullanımında tasarruflu davranılır.

15. Araçların Kullanımı

Şirket tarafından araç tahsis edilen yönetici aracın kullanımında gereken özeni gösterir. Dikkatsizlik ve hata nedeniyle meydana gelen hasarlar için ALTINSU TEKSTİL ödeme talebinde bulunamaz. Trafik kurallarının ihlali nedeniyle kesilen trafik cezaları, araç tahsisinin yapıldığı kişi tarafından karşılanır.Yöneticiler iş nedeniyle olmak koşuluyla, acil durumlarda kendilerine tahsis edilen aracı personellerine kullandırabilir. Bu araçlar sadece tahsis edilen amaç için ve yukarıdaki kriterler doğrultusunda kullanılır. Genel kullanıma açık araçlar, yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda kullanılır ve bu araçlar gece işyerinde bırakılır.

16. Servis Araçlarının Kullanımı

Şirket çalışanlarının işe gidiş ve gelişlerinde kolaylık sağlanması için belirli güzergâhlara servis araçları konulmuştur. Servis aracından yararlananlar servis aracını kişisel nedenlerle bekletemez; diğer arkadaşlarının aleyhine olacak şekilde ve arkadaşlarının onayını almadan servis güzergâhının değişmesini ilgili birimden talep edemez.

17. Çalışılan Yer Kavramı

ALTINSU TEKSTİL Yönetimi tarafından belirlenen yerler dışında afiş, el yazısı ile hazırlanmış notlar asılamaz. Politik kampanyalar yapılamaz, bu kampanyalar için fon toplanamaz. Yasadışı veya şirket politikalarına aykırı yayınlar dağıtılamaz, dağıtılmasına yardımcı olunmaz. Alkol, uyuşturucu, silah. vb bulundurulmaz. Çalışma alanları dağınık ve kirli bırakılmaz. Şans oyunları oynanmaz, dağıtılmaz ve satılamaz.

18. Zaman Yönetimi

ALTINSU TEKSTİL bünyesinde iş saatleri içinde geçirilen zaman şirketin kaynağıdır. Tüm çalışanlar bu anlayıştan hareketle zamanlarını iyi ve planlı kullanırlar. Çalışma saatleri özel işler için kullanılmaz. Yöneticiler, çalışanları şahsi işler için görevlendiremez.Şirket çalışanları (özel ofis tahsisi yapılmamış olan) dışarıdan gelecek ziyaretçilerle şirket girişinde santral alanı önündeki oturma gruplarında görüşür. İş akdi yüz kızartıcı sebeplerden fesih edilen kişilerin ALTINSU TEKSTİL Şirketine ziyaretleri yasaktır.

19. Hediye Kabulü

ALTINSU TEKSTİL çalışanları değeri 100 TL üzerinde olan hediyeleri kabul etmez.

20. Bilgi Güvenliği

ALTINSU TEKSTİL bünyesinde, sıfat ve görev dolayısıyla öğrenilen mesleki sırlar, ilgili konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkalarına açıklanmaz. İş gereği dışında şirket bilgileri hafıza kartları, disket veya CD’lere kopyalanamaz.

BELGELERİMİZ

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Gizlilik ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.