Sosyal Sorumluluk Politikası

Altınsu Tekstil olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel unsuru olarak kabul ederiz.

Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını öncelikle iş faaliyetlerimiz, toplum, çevre ve çalışanlarımız olarak tanımlarız. Sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz.

Altınsu Tekstil olarak:

  • Faaliyet göstermekte olduğumuz alanlarda çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeyi
  • Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 15 yaşını tamamlamamış veya yasal zorunlu eğitim yaşından küçük işçi istihdam edilmeyeceğini
  • Sözleşme ile bağlanmış, borca dayalı, kaçak, hükümlü zorla, veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı, fazla mesai uygulamasında gönüllülük esasına uymayı
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaşam tarzı haline getirmeyi, tüm faaliyetlerimizde proaktif bir yaklaşımı benimsemeyi, ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan yükümlülükleri ve uluslararası standartlara uymayı, iş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbirleri almayı ve tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi ve bu konuda çalışanlarımıza sürekli eğitim vermeyi,
  • Resmi Kurumlara karşı olan yasal yükümlülüklerimizi tam olarak ve zamanında yerine getirmeyi, taahhüt ederiz.

BELGELERİMİZ

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Gizlilik ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.