ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKASI

Tekstil sektöründe hizmet veren firmamız sürdürülebilir temiz bir çevre için tüm faaliyetleri esnasında önemli çevre boyut ve etkilerini tespit ederek;

 • Satın alma sürecinden hizmete sunulan ürünlere kadar her aşamada çevresel etkileri kontrol altında tutarak, düzeltici ve önleyici faaliyetler sürdürmeyi,
 • Yeni yatırımlarımızda çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı,
 • Tesislerimizden kaynaklanan atıkları kaynağında azaltmayı,
 • Geri kazanım imkânlarını araştırarak atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde geri kazanma veya bertaraf etmeyi,
 • Çevre ile ilgili ulusal kanun, yönetmelik ve diğer idari yükümlülüklere uyarak, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Acil durum ve kazalarda çevresel zararlara karşı önlem alarak, oluşacak zararları en az seviyeye indirmeyi,
 • Çevre hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımıza bireysel sorumluluk ve eğitimler vererek çevre bilincinin oluşmasına katkıda bulunmayı,
 • İç ve Dış hususları dikkate alarak tüm süreç ve faaliyetlerimizde risk ve fırsatları değerlendirmeyi,
 • İlgili taraflarımızın ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak çalışmalarımızı sürdürmeyi,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlayarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı,
 • Çevre politikamızı çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ilgili taraflara duyurarak herkes tarafından anlaşılması ve uygulanmasını sağlamayı, taahhüt eder.

BELGELERİMİZ